Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı


Bilgi teknolojileri danışmanı, müşterileri için bilgi teknolojisi sistemleri önerme, planlama, tasarlama ve kurmakla sorumludur. Bilişim teknolojileri sorunlarıyla ilgili yardım veya tavsiye almak isteyen endüstriyel ve ticari müşterilere hizmet sunar.

 • İş hedefleri ve teknoloji gereksinimlerini anlamak üzere müşteri ile iletişime geçmek,
 • Bilgi sistemi gerekliliklerini ve proje hedeflerini belirlemek,
 • Kuruma uygun donanım, yazılım ve sistemleri önermek,
 • Uygulama süreçlerini detaylandıran periyodik raporlar üretmek ve müşteriye sunmak,
 • Teknolojiyi periyodik olarak gözden geçirmek ve sistem geliştirmeleri için öneriler sunmak,
 • Bilgi teknolojileri girişimlerini yönetmek ve şirket içi teknik personelle iş birliği yapmak,
 • Mevcut sistemleri gözden geçirmek ve iyileştirmeler önermek,
 • Yeni sistemler hakkında kullanıcılara eğitim vermek

Siber Güvenlik

Gün geçtikçe karmaşıklığı ve şiddeti artan siber saldırılar karşısında, kuruluşların saldırılara karşı direnç göstermesi ve çevik bir biçimde yanıt vermesi zorlaşıyor. Uçtan uca siber güvenlik hizmetleri ile, olası bir saldırının gerçekleşmesinden önce gerekli hazırlıkları yapıp, muhtemel bir olay karşısında hızlı ve doğru tepki verilmesi önem arz ediyor.

Siber Yönetişim: İyi bir siber güvenlik stratejisi, kapsamlı bir yol haritası, Kuruluş geneline yaygın bir uyum ve süreç yapısı ve uygun teknolojilerin konumlandırıldığı bir güvenlik mimarisi gerektirir. ARSEN, sizlere bu yolculuğun başından sonuna kadar destek olur.

 • Siber Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Hizmetleri
 • Üçüncü Parti Güvenliği Hizmetleri
 • Bulut Güvenliği Hizmetleri
 • Mevzuata Uyum Hizmetleri
 • İş Sürekliliği Hizmetleri
 • Siber Güvenlik Ölçüm ve İzleme

Siber Dönüşüm: Hedeflenen güvenlik mimarisine ulaşabilmek için en güncel teknolojilerin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekir. ARSEN güvenilen iş ortağınız olarak bu çözümleri hayata geçirmenize destek olur.

 • IAM: Kimlik ve Erişim Yönetimi
 • DLP: Veri Sızıntısını Önleme
 • SIEM: Log Yönetimi ve İzleme
 • SOC: Güvenlik Operasyon Merkezi
 • BAS: İhlal ve Saldırı Simülasyonu
 • PAM: Ayrıcalıklı Yetki Yönetimi
 • GRC: Yönetişim, Risk ve Uyum

Siber Savunma: İçerideki ve dışarıdaki tehdit unsurlarının istifade edebileceği açıkları kapatabilmek için bu açıkların farkında olmak gerekir. ARSEN düzenli tarama ve test hizmetleriyle siber savunma hattınızı güçlendirmenizi sağlar.

 • İç Ağ Testleri
 • Dış Ağ Testleri
 • Web / Mobil Uygulama Testleri
 • Sosyal Mühendislik
 • Güvenli Kod Analizi
 • Fiziksel Güvenlik
 • DOS (Servis Reddi) Testleri
 • Güvenlik Sıkılaştırma Hizmeti
 • SAP Ortam Güvenliği
 • OT / SCADA Güvenliği

Siber Olaylara Müdahale: Olası veya gerçek vaka ve kriz durumları, müdahale için detaylı ve sistematik bir yaklaşım gerektirir. Gelecekteki saldırılara ve vakalara şimdiden hazır olmak ve olay gerçekleştiği durumda doğru adımları atmak için ARSEN tüm adımlarda destek sağlayan iş ortağınızdır.

 • Siber Kriz Simülasyonu Hizmeti
 • Siber Olaylara Müdahale Hizmeti
 • Siber Sigorta Değerlendirme Hizmeti
 • Siber Suistimal İnceleme Hizmeti
 • Kırmızı Takım Hizmeti
 • Siber Eğitim / Farkındalık Hizmeti

Veri Analitiği

Veri her geçen gün altın gibi değer kazanmaktadır. Doğası gereği farklı formlarda var olan veriye, farklı amaçlar için şekil verilebilmektedir ve veri tekrar tekrar işlenip kullanılabilmektedir. Birçok kurumun büyük yatırımlar yapmasına rağmen bu yeni madeni ortaya çıkarmada ve işleyerek değer katmada zorlandığı görülmektedir. Bu durumun, karmaşık ve çevre sistemlerden bağımsız mimariler, erişim kontrollerinin ve veri politikalarının yokluğu, kurum veri dili eksikliği konuları da dahil olmak üzere birçok sebebi vardır.

Öncü kurumlar, tüm bu güçlüklere rağmen veriden değer sağlamak amacıyla veri ile ilişkilerini yeniden tasarlamaya başladılar.

Veri Yönetişimi

Yönetişim, kurum veri ve bilgi varlıklarının uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin yönetimidir. Kurum veri ve bilgi varlıklarının, üzerinde anlaşılan politikalar ve prosedürler doğrultusunda kurum genelinde kullanılmasını, uygun olarak kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını ve kurum stratejilerine ve hedeflerine değer katmasını sağlar.

Yönetişimin temel hedefi, veri ve bilgi varlıklarını yönetilebilir gruplar belirleyerek bu varlıkların üretildiği ve tüketildiği tüm sistemlerde anahtar paydaşların işbirliği ile harmonize bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Yönetişimi
 • Raporlama Yönetişimi
 • İleri Analitik Yönetişimi

Veri

Veri, bilgisayar bağlamında, farklı dijital bilgi parçalarını ifade eder. Veri yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış formatta bulunur ve sayı, metin, görsel, ses gibi çeşitli formlarda kullanılır. Günümüzün doğru veriyi tespit etme, yakalama ve veriye ilişkin kaliteyi yönetme konusundaki veri yönetimi zorlukları veri hacmi, veri çeşitliliği ve veri hızı konularını beraberinde getirir.

Veri odaklı teknolojiler ancak onları destekleyen veri kadar iyi olabilir. Yapay zekanın (AI) hayatımıza girdiği bu zamanda, müşterilerimizin “AI’ya hazır” hale gelebilmesi, bir varlık olarak verisini anlamlı hale getirmesinden geçer.

ARSEN olarak, müşterilerimizin verilerinin değerini ortaya çıkartarak onlara rekabet avantajı yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu konuda büyük veri, karmaşık veri kaynakları ve veri modelleri konularında veri yönetimi yetkinliklerimiz bulunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Mimarisi
 • Veri Yönetimi, Veri Ambarları ve Veri Pazarları
 • Ana Veri Yönetimi
 • Veri Kalitesi
 • Veri Mühendisliği

Analitik

Analitik, verimliliği arttırmak ve iş kazancı sağlamak için kullanılan nicel teknikleri ve işlemleri ifade eder. Analitik, gelişmiş öngörü sağlamak amacıyla anlamlı kalıpları tanımlamak, çıkarmak, yorumlamak ve görselleştirmek için çeşitli veri kaynaklarına uygulanır. Basit tanımlayıcı raporlamadan yapay zekanın tüm potansiyelini kullanan tahminleyici ve öngörücü algoritmalara kadar uzanır.

Hizmet portföyümüz müşterilerimizin özel iş ihtiyaçlarını çözmek için veri bilimine ve bilgi işlem tekniklerine odaklanmaktadır.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • İş Zekası
 • Optimizasyon, Simülasyon ve Tahminleme
 • İleri Analitik
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Müşteri Analitiği ve Deneyimi

Akıllı Otomasyon

Akıllı otomasyon, verinin desteklediği basit otomasyon ve robotik süreçlerden fazlasıdır. Profesyonellerin iş kararlarının desteklenmesi, bakış açısının güçlendirilmesi ve iş operasyonlarının dijitalleşmesini kapsar. Bu teknolojilerin amacı; en gelişmiş formlarında her çeşit kaynaktan sağlanacak büyük miktarda veriyi yorumlamak, sonuçları değerlendirmek ve insan akıl yürütmesini simüle etmek için belirli algoritmalar ve ontolojiler kullanmak, kanıt ve olasılıklara dayalı kararları otomatikleştirmektir.

ARSEN’in akılllı otomasyon yetkinlikleri ile bilgi ve pratik deneyimi daha önce görülmemiş seviyelere ulaştıracak olan otomasyon stratejilerini hızlandıracak AI’ın değerini ortaya koymada müşterilerimize fayda sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Karar Modellemesi
 • Mantık Yürütme
 • Bilişsel Otomasyon
 • Sanal Ajanlar

Yapay Zeka

Yapay zeka; makinelerin algılamasını, keşfetmesini, anlamasını, akıl yürütmesini, aksiyon almasını ve öğrenmesini sağlayan gelişmiş algoritmalar ve teknolojiler topluluğudur. Makine öğrenmesi ve doğal dil işleme gibi çok çeşitli algoritmalar ve araçlar kullanmaktadır. Yapay zeka ekosistemleri, büyüme ve karlılığı artıran kararları geliştirir, hızlandırır ve otomatikleştirir.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Desen Tanıma
 • Derin Öğrenme
 • Makine Öğrenmesi
 • Ses / Görüntü Tanıma
 • Doğal Dil İşleme

Etik

Büyük veri, yapay zeka ve bulut çözümlerinin hayatımıza girdiği bu dönemde, bilişim teknolojilerinin ve verinin tüketim süreci etik soruları da beraberinde getirmektedir. Kurumlar, bu sorunların azaltılması ve yaşanmasının önlenmesi için etik prosedürlerini tanımlamalı ve uyumluluğu denetleyecek uygulamaları hayata geçirmelidir.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Etiği
 • Dijital Etik
 • Veri Sınıflama

Bilgi Teknolojileri Dönüşümü

Teknoloji Dönüşümü, sadece işimizi değil, günümüz dünyasını da tanımlamak için kullanılabilecek bir kavramdır. Teknoloji hayatın birçok alanını değiştirirken, iş dünyasında da büyüme, gelişme ve rekabet yöntemlerini yeniden tanımlamaktadır.

BT Stratejisi ve Yönetişim:

İş stratejiniz ile uyumlu bir bilgi teknolojileri stratejinizin olması, BT’nin amacının iş amacınızı destekler nitelikte olmasını sağlamaktadır. BT stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra, hayata geçirilmesi için uygun proje ve inisiyatifleri, kaynak ve yatırım planlarını içeren BT master planın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. ARSEN olarak, size BT stratejinizin ve master planının oluşturulmasında ve oluşturulan yapının sürdürülebilmesi için uygun yönetişim yapısının konumlandırılmasında destek vermekteyiz.

 • BT Stratejisi Oluşturulması Hizmeti
 • BT Master Plan Oluşturulması Hizmeti
 • BT Yönetişim Yapısının Tanımlanması Hizmeti
 • Gelişmekte olan teknolojilerin uygulama alanlarına ilişkin danışmanlık hizmeti

Mimari Tasarım:

İş ve teknoloji bileşenlerinin, şirketin iş modeli ile uyumlu şekilde tanımlanabilmesi ve ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulan yönde esnetilebilmesi adına mimari yaklaşımın benimsenmesi önem taşımaktadır. ARSEN işinizi destekleyen mimariyi farklı seviyelerde doğru şekilde oluşturabilmeniz için size kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.

 • Kurumsal Mimari Tasarımı
 • Teknik Mimari Tasarımı
 • Uygulama Mimari Tasarımı
 • Entegrasyon Mimari Tasarımı
 • Veri Mimari Tasarımı
 • Altyapı Mimari Tasarımı

Süreç Analizi ve İyileştirme:

BT hizmet kalitesinin sağlanması için hizmet yönetimi süreçlerinin belirli bir olgunlukta yürütülmesi gerekmektedir. ARSEN, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi ITIL, ISO 20000 ve COBIT standartlarını baz alarak değerlendirir, süreçlerin olgunluk seviyelerini ve gelişime açık noktaları belirleyerek sizin için süreç iyileştirme yol haritası oluşturur. Oluşturulan yol haritasının hayata geçirilmesi kapsamında sizin için süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, hedef süreçlerinizin hayata geçirilmesinde size destek olur.

 • Süreç Olgunluk Değerlendirmesi Hizmeti
 • Süreç İyileştirme Yol Haritası Oluşturulması Hizmeti
 • Süreç Tasarımı/İyileştirme Hizmeti

İş Çözümü ve Tedarikçi Seçimi:

İş ihtiyacınızla birebir örtüşen bir iş çözümünün konumlandırılması için iş ihtiyaçlarınız detaylı şekilde gözden geçirilmeli, alternatif iş çözümleri bu değerlendirme ışığında belirlenmelidir. Alternatifler arasından en uygun çözüm sistematik bir yaklaşım ile karşılaştırılarak belirlenmeli ve uygun tedarikçi seçilmelidir. ARSEN uygun iş çözümü ve tedarikçi seçimi hizmetinin yanı sıra iş çözümünün kurulumu alanında da size destek verebilmektedir.

 • İş ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve iş çözümü alternatiflerinin belirlenmesi
 • Teknik şartname hazırlıkları ve tedarikçi seçim süreçlerinin yönetilmesi
 • İş çözümü kurulumu proje yönetimi desteği

BT Portfolyosu ve Program Yönetimi:

Organizasyonlar birçok projeyi aynı anda yürütmeye çalışırken yatırımların önceliklendirmesi, kapasite planlaması ve iş sürekliliği gibi noktalarda sorunlarla karşılaşabilmektedir. ARSEN olarak, organizasyonunuzun proje yönetimi yöntemlerini uygulayacak bir Proje Yönetim Ofisi (PYO) aracılığıyla proje yönetimi kabiliyetlerinizi geliştirmenize ve portfolyonuzdaki hizmetleri daha etkili yönetebilmenize destek olmak için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri
 • Portfolyo, Program ve Proje Yönetimi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
 • Proje Portfolyosu – Strateji Uyumu Değerlendirme Hizmetleri
 • Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri

CIO Danışmanlığı:

Günümüz teknoloji dünyasının gelişim ve dönüşüm hızını yakalamak, en yetkin yöneticiler için bile zor olabilir. Özellikle kritik iş süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. Bu kadar önem seviyesi yüksek projelerde CIO ve CTO’lara sağlanacak pozitif katkı ve eleştirel atılan her adımın daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır. ARSEN olarak, iş modellerinizi ve süreçlerinizi baştan sona değiştirme ve işinizi ileriye taşıma ihtimali bulunan teknolojik gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye ve desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetler sunmaktayız.

 • Aday BT Çözümleri Arasındaki Fayda/Maliyet Analizleri
 • Yatırımın Geri Dönüş Hesaplamaları (ROI)
 • Süreklilik İçin İş Etki ve Risk Analizleri
 • Proje Kararları Öncesi ya da Sonrasında Gap Analizi
 • İnsan Kaynakları İşe Alım Görüşmeleri ve Mevcut Kaynakların Yetkinlik Analizi
 • Yönetime ve Diğer BT Paydaşlarına Sunumlar
 • İş Süreçleri Değişiminin Şirket Kültürüne Yansımaları ve Farkındalık Kampanyalarının Düzenlenmesi
Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.