Teklif Al

Kurumsal Finansman


Kurumsal finansman alanında çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Şirket Değerlemesi

Son yıllarda, hem yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması, hem de yerel yatırımcılar arasında artan evlilik trendi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Ayrıca bazı yasal gereklilikler (özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı gereği) ve aile içi/ hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

 • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması
 • Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi
 • Azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması
 • Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” çalışmasının yapılması
 • Şerefiye değerlemesi 

Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alıcı Taraf Danışmanlığı:

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 • Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
 • “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 • Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
 • Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

Satıcı Taraf Danışmanlığı:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 • Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 • Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 • Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 • Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • ​​​​​​​Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması

Halka Arz Öncesi Danışmanlık

Şirketlerin, halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasının faydası büyüktür. Şirket, bu danışmanlık hizmeti ile yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür ve bunları düzeltir, güçlü yanlarını ortaya koyar ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesi sağlanır. Bu çerçevede aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar/GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb)
 • Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması)
 • Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması
 • ​​​​​​​SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dökümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi

Finansal Modelleme

Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
 • Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
 • ​​​​​​​Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi 

Proje Finansmanı

Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

 • Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması
 • Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
 • Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
 • ​​​​​​​Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması

Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

 • Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
 • Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
 • Aracı kurumlara yönelik danışmanlık
 • Kurumsal yönetişim danışmanlığı
 • ​​​​​​​Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40