Teklif Al

UFRS


International Financial Reporting Standarts (IFRS); Türkçe anlamı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'dır. UFRS; çeşitli ülkelerde yer alan şirketlerin birbirlerinin mali tablolarını karşılaştırabilmesine olanak tanıyan ve performans ölçen sistem olarak bilinmektedir.

Sermaye şirketlerinde uygulanmak üzere hazırlanmış olan UFRS uygulamasıyla birlikte farklı ülkelerde yatırımları olan şirketler, nerede olursa olsunlar yatırımlarını takip edebilecek, mali tablolarını kolayca yorumlayabileceklerdir. Öte yandan UFRS'ye göre raporlama yapanlar da ortak dil kullanıyor olmanın avantajı ile her ülke için ayrı bir raporlama standardı ile uğraşmayacak ve yatırımcılara daha açık ve sağlıklı bir görüş sunabileceklerdir.  

UFRS Raporlama içeriğinde neler yer almaktadır?

1- Bilanço.

2- Gelir tablosu.

3- Öz kaynak değişim tablosu

4- Nakit akım tablosu

5- Muhasebe politikaları.

6- Finansal tablo açıklamaları. 

Neden UFRS Raporlama?

1-    UFRS "Global standartlar" dır.Global dünyada biz de varız diyorsak, Global standartları benimsemeliyiz.

2-    UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolar, gerçeği yansıtır.Mali bilgilere duyulması gereken güven, bilgi ihtiyacı,

3-    UFRS, şeffaflık, anlaşılabilirlik ve karşılaştırılabilirlik sağlar.

4-    UFRS sayesinde şirketler, Global Fon akışları sağlayabilirler,

5-    Mali bilgilerde olması gereken "içeriğinde yer alan bilgiye güven gereksinimi" sadece UFRS uygulaması ile sağlanabilir.

6-    UFRS, şirketlerin gerçek mali yapısını ortaya koyacağı için, UFRS'ye  göre hazırlanan tablolar üzerinden yapılacak vergileme, şirketlerin sermayelerini eritecek bir kimliği olamaz.

7-    UFRS' nin doğru uygulanması, şirketlerde kapsamlı bir iç kontrol sisteminin de uygulanmasını beraberinde getireceği için plan dışı kayıplar otomatik olarak bertaraf olur.

8-    UFRS , üst yönetimin şirketin stratejilerini sağlıklı olarak gözden geçirmesine olanak sağlayacağından, gerek kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekse gerçek kar marjlarının görülmesi açısından geleceğe güvenle ilerlemeye izin verir.

 

Bu vb. avantajları açısından bakıldığında olmazsa olmaz diyebileceğimiz UFRS, birçok ülkede  ulusal raporlama standardı olarak benimsemiştir.

Avrupa Birliği, 2005 yılından itibaren UFRS standartlarını zorunlu bir uygulama olarak ele almıştır.

Ülkemizde de;

* SPK  ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını halihazırda yürürlüğe koymuştur.

* Tam kapsamlı TFRS ve Kobi TFRS olarak 2 ayrı kapsamda UFRS uygulamaları yakın bir gelecekte tüm sermaye şirketleri için kademeli olarak ulusal standartlar olarak zorunlu hale gelecektir.

Peki, UFRS uygulamalarına ne kadar hazırız diye kendimize soralım şimdi de.Maalesef ülke genelinde yaygın bir bilgilenme olduğunu söylemek çok zor.Eğitim almış (meslek odalarının ve/veya özel şirketlerin düzenlediği UFRS eğitimleri) sınırlı kitlenin de teorik bilgilerle alabileceği yol çok kısa ve zorlu olacaktır.

Bu bakımdan bu yola ( henüz ülkede UFRS adı telaffuz dahi edilmezken) çok daha erken çıkmış, fiilen uygulamaların içinde bulunmuş kişilerin profesyonel deneyimlerinden yararlanmak son derece zaruridir.

ARSEN Denetim, farklı sektörlerdeki firmaların UFRS uygulamalarının içinde fiilen yer almış yönetim ve çalışan kadrosu ile, sermaye şirketlerinin UFRS yolculuğunda gerçek bir rehber olacaktır.

 

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40