Teklif Al

Due Diligence


Finansal Due Diligence

Finansal due diligence çalışmaları, alıcı taraf için satın alınacak şirket nezdinde, satıcı taraf için satılacak şirket nezdinde yapılmaktadır.

Alıcı taraf için yapılan due diligence çalışmasında amaç, herhangi bir birleşme veya satın alma sürecinde, hedef şirketin finansal bilgilerini, stratejik, operasyonel ve ticari açıdan detaylı bir şekilde inceleyerek durumu tespit etmek ve alıcı tarafa rapor etmektir.

Satıcı taraf için yapılan due diligence çalışmasında amaç, özellikle birden fazla potansiyel alıcının ilgisini çeken veya çekmek isteyen şirketlerde, satış sürecinde alıcıların sorun olarak değerlendirebileceği hususları önceden tespit etmek ve bu sorunlara zamanında çözüm bularak şirketi satış sürecine hazırlamaktır.

Arsen olarak, due diligence çalışmalarında uluslararası ağımız ve kaynaklarımızı da kullanarak edindiğimiz uzmanlık ve tecrübeyle, müşterilerimize alış veya satış stratejilerini uygulamalarında, yatırım kararlarında ve pay değerlerini maksimize etmelerinde destek sağlamaktayız.

Finansal due diligence çalışmaları alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (buy side due diligence),
 • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (vendor due diligence),
 • Hedef şirketin finansal bilgilerinin analiz edilerek, işlemin başarıya ulaşma olasılığının artırılması,
 • Satıcı tarafında veri odası (data room) hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
 • Finansal açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
 • Satın alma ya da satış öncesi ve sonrası görüşmelerinde ortaklık yapısının değerlendirilmesi ve yeni kurulacak yapıda finansal açıdan stratejilerin belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Vergisel Due Diligence

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar şirketleri strateji değişikliklerine; büyümeye ya da küçülmeye zorlayabilmektedir. Bu nedenle, yeni ortaklıklar kurulması, şirket hisselerinin elden çıkartılması ya da bir başka şirkete ait hisselerin kısmen veya tamamen satın alınması sıklıkla gündeme gelebilmektedir. Due diligence, bu işlemlerin ilk basamağı olarak kabul edilmektedir. En önemli due diligence konularından biri de hisseleri kısmen veya tamamen satın alınacak veya satılacak şirketin vergisel durumunun ve risklerinin tespit edilmesidir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda yer almaktadır:

 • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (buy side due-diligence),
 • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (vendor due-diligence),
 • Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
 • Vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
 • Satın alma sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması, 
 • Satın alma ya da satış öncesi ve sonrası görüşmelerinde vergisel konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Arsen olarak, 35 yılı aşkın süredir birçok önemli satın alma ve satış projesinde vergisel due diligence hizmetleri sunarak katkıda bulunduk. Bir kısmı halka açık farklı sektörlerden birçok şirkette başarıyla sonuçlandırdığımız vergisel due diligence çalışmalarında kazandığımız deneyim ve güvenle, halihazırda da pek çok vergisel due diligence çalışmasını yürütmekteyiz.

 

 

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40