Teklif Al

Finansal Modelleme


 

Proje modellemesi çalışmalarının temel hedefi, yatırım projelerini veya şirketin kendisini simüle edecek bir iş planı oluşturmaktır. Çağdaş iş dünyasında iş planları, üst yönetime stratejik kararlar almalarında yardımcı olmaktadır. ARSEN, şirketinizin operasyonlarının ve finansal yapısının analiz edilmesi konusunda size danışmanlık hizmeti sunar. Danışmanlarımız, finansal ve operasyonel varsayımların; şirketinizin ödeyeceği vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerindeki etkilerinin analiz edilebilmesi için iş planları ve finansal modeller oluşturur. Gerektiği durumlarda, şirketlerin hazırlamış oldukları iş planları ve finansal modeller gözden geçirilerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

  • İş Planı Hazırlanması

Şirketler veya yatırım projeleri için hazırlanacak iş planlarının, şirketin veya projenin tüm ticari ve finansal unsurlarını içermesi ve bunları bir finansal modele yansıtması gerekmektedir. Bir iş planı, planlanan yatırımın veya şirketin operasyonlarının uzun vadeli simülasyonudur. Bu nedenle, iş planı tüm girdileri (makroekonomik varsayımlar, sektörel beklentiler vb.), uygulanan yöntemleri (uygulanan muhasebe prensiplerini, kullanılan finansal teknikleri, dayanılan mevzuatları vb.) açık bir şekilde ortaya koymalı ve ilgili tüm sonuçları (gelir tablosu, bilanço ve nakit akımları) raporlamalıdır.

ARSEN, şirketler tarafından hazırlanan iş planlarını incelerken veya iş planlarını yeniden oluştururken ticari ve sektörel tecrübesini, teknik uzmanlığıyla birleştirir.

  • Finansal Modelleme

Genellikle, üst yönetimler planladıkları yatırımlar veya şirketleri için uzun vadeli operasyonel planları hazırlamak ve bunları raporlamak konusunda yetkindir. Ancak birçoğu yatırım projesinin veya şirketlerinin operasyonel ve finansal tüm unsurlarını bir araya getirmek ve bunları doğru bir şekilde modellemek konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

ARSEN, müşterilerine iş planında belirtilen tüm unsurları girdi olarak kabul eden ve bunları doğru bir şekilde işleyerek gelir tablosu, bilanço ve nakit akımları gibi gerekli çıktıları sunabilen finansal modellerin tasarlanması ve oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlarımız, finansal ve operasyonel bilgi ve deneyimlerini, şirketin faaliyetlerini doğru bir şekilde yansıtma becerisine sahip esnek finansal modellerin hazırlanmasında kullanır.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40