Teklif Al

Özel Amaçlı Bağımsız Denetimler


Şirketler rutin denetimler dışında bazı özel amaçlı denetimler yaptırma ihtiyacı duyabilirler. Bu noktada ARSEN olarak, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda, konularında uzman kadromuzla özel amaçlı denetimler yapmaktayız.

Aşağıda, “BDS 800 Özel Hususlar, Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi”standardı kapsamında özel amaçlı çerçevelere göre yapılan denetimler için örnekler yer almaktadır:

  • İşletmenin vergi beyannamesine eşlik eden finansal tablolar setine ilişkin vergi esaslı muhasebe düzenlemeleri,
  • İşletmenin kreditörleri için hazırlanması istenebilen nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilât ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkeleri,
  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama hükümleri veya
  • Tahvil sözleşmesi, kredi anlaşması veya hibe sözleşmesi (hibe projesi) gibi bir sözleşmenin finansal raporlama hükümleri.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40