Teklif Al

Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporuna İlişkin Bağımsız Güvence Hizmeti


Kuruluşların, "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine", "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi"ne ve "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge"ye uyumunun her yıl yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından GDS 3000’e uygun olarak denetlenerek Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması gerekmektedir.

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, GDS3000 güvence standarttı çerçevesinde denetim çalışması gerçekleştirilir ve güvence raporu hazırlanır.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40