Teklif Al

Suistimal İnceleme ve Önleme


Suistimal incelemelerini hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmak hem suistimalin tespit edilmesinde hem de suistimalin organizasyonda yaratacağı olumsuz etkileri mümkün olan en düşük seviyeye indirmede önemli rol oynamaktadır.İncelemeyi yaparken gizlilik ve yasal boyutları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Suistimal İnceleme ve Yönetme ekibimiz tarafından gerçekleştirilen incelemeler yasal tekniklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Gerek avukatlarımızla gerekse müşterilerimizin avukatlarıyla birlikte çalışarak, davayı destekleyecek niteliktekteki kanıtların yasal olarak toplanmasını sağlamaktayız. Ekibimiz şüphelilerle ve tanıklarla görüşme yapma konusunda tecrübe sahibi olmakla birlikte, incelemelerde kanıt teşkil edebilecek e-posta ve bilgisayar dosyalarının tespit edilmesi için kullanılan bilgisayar kopyalama aracı gibi çeşitli teknolojik araçları da kullanmaktadır.

Ayrıca, İç kontrollerin değerlendirilmesindeki derin bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile, suistimale yol açabilecek kontrol eksikliklerini tespit edip, iyileştirme önerileri de sunmaktayız.

Suistimalden tamamen kaçınmak mümkün olmadığı için bu riski yönetmeyi bilmek önemlidir. Kurumlar suistimali mümkün olduğunca önlemeyi ya da suistimal ortaya çıktığında kısa sürede aksiyon almalarını sağlayacak suistimal yönetim programına sahip olmalıdırlar.

ARSEN, olarak suistimal riskini yönetmelerinde müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmetler sunuyoruz.

  • Suistimal yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması,
  • Organizasyondaki suistimal riskinin tespit etmek üzere suistimal risk değerlendirmelerinin yapılması,
  • Organizasyonda suistimal riskinin yönetilmesine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • Suistimale ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi,
  • Organizasyonun iş ve etik kurallarının oluşturulması,
  • İhbar mekanizmasının geliştirilmesinde destek olunması,
  • Suistimali önlemeye ve tespit etmeye yönelik iç kontrollerin belirlenip değerlendirilmesi.

Suistimal Riski Yönetimi

Yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen geliri yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak suç gelirlerinin aklanması olarak ifade edilmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, uluslararası ve iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

ARSEN, olarak müşterilerimize bu yükümlülüklere uyum konusunda süreçlerin ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların belirlenmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri vermekteyiz.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40