Teklif Al

Değerleme hizmetleri


Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Yasal mevzuat gereği de bu çalışmalara sıklıkla başvurulmaktadır.

Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki soruları yanıtlamaktadır:

  • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
  • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
  • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
  • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
  • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?
  • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
  • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
  • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
  • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
  • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

 

 

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40