Teklif Al

Denetim


Bağımsız Denetim

  • Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması
  • Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi

Bağımsız Sınırlı İnceleme

  • Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması
  • Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması

Finansal Tablo Hazırlama Hizmeti

  • Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi
  • Mali tabloların (bu, tam bir mali tablo seti olabilir ya da olmayabilir) hazırlanması

Uygunluk Denetimi

İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40