Teklif Al

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı


BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”na göre; 100 milyon TL (mevcut düzenlemede 500 milyon TL) ve üzerinde kredi borcu olan şirketlerin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tabloları ile bu finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak bağımsız denetim kuruluşunun “Güvence Raporu”nu içeren analiz tablosunun bankalara verilmesi zorunlu hale getirilmektedir.

Ayrıca bu zorunluluğa tabi olan Anonim şirketlere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu” da hazırlayarak bankalara verme zorunluluğu getirilmektedir. Yukarıda belirtilen finansal tablolar, güvence raporu ile analiz tablosunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınmasına devam edilecektir.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:50 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40