Teklif Al

BDDK Kurul Kararı - Aktif Rasyo Hesaplamasına İlişkin İlave Açıklamalar


Aktif Rasyo Hesaplamasına İlişkin İlave Açıklamalar

 

BDDK’nın 18 Nisan 2020 tarihli kararında, COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların,

 

 • 01.05.2020’den başlamak üzere, haftalık bazda linkte verilen Aktif Rasyosunu (AR) hesaplamalarına,

   

 • AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine,

  

 • Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %100’ün altında olan bankalar ve %80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %100 ve %80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verilmişti.

 

BDDK 30 Nisan 2020 tarihli Kurul Kararında ise Aktif Rasyo (AR) hesaplamasına ilişkin ilave açıklamalar yapmış olup bu açıklamalara ekte ve aşağıda yer verilmiştir:

 

 • AR solo bazda hesaplanacak olup Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar bu düzenlemeden muaftır.

 

 • BDDK’ya raporladıkları verilere göre 31.03.2020 tarihi itibariyle, bankalar mevduatı hariç, [Türk Lirası(TL) Mevduat + Yabancı Para(YP) Mevduat] toplamı 5 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmıştır.

  

 • AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL’ye çevriminde, rasyo hesaplama tarihlerindeki TCMB döviz alış kuru esas alınacaktır.

  

 • AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen kalemlere, bu kalemlere ilişkin reeskont ve tahakkuk bakiyeleri dahil olmayacaktır.

  

 • AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” ve “YP Mevduat” kalemlerine yurtiçi/yurtdışı bankalar mevduatı dahil olmayacaktır.

  

 • Yurtdışı Merkez ve Şubeler’den olan YP borçlanma işlemleri de rasyo hesaplamasına dahil olmayacaktır.

  

 • Mevduat için TCMB nezdinde tutulması gereken Zorunlu Karşılıklar ya da müşterilerin nakit ihtiyaçlarına istinaden bankaların Kasa bakiyelerinde ihtiyaten tutulan likidite, AR’ın payda kısmından düşülmeyecek ya da pay kısmına eklenmeyecektir.

 

 • Mevduat blokajlı kullandırılan krediler ve teminat olarak bloke edilen mevduat tutarları, rasyonun pay ve payda kısımlarında hesaplamaya dahil edilecektir.

  

 • AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemine aşağıdakiler dahil edilmeyecektir:

   

 • Takipteki alacaklar,

  

 • Gayrinakdi krediler,

  

 • Bankalara kullandırılan krediler,

  

 • 6361 sayılı Kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerine kullandırılan krediler,

  

 • Yurtdışı yerleşiklere kullandırılan krediler.

  

 • “Krediler” kalemine, 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerine kullandırılan krediler ve katılım bankaları için finansal kiralama alacakları dahil edilecektir.

  

 • AR’ın pay kısmına, yurtiçi/yurtdışı bankalardan olan alacaklar ve ters repo işlemleri dahil edilmeyecektir.

  

 • AR’ın pay kısmında yer verilen “Menkul Kıymetler” kalemine aşağıdakiler dahil edilmeyecektir:

    

 • Yalnızca yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş hisse senetleri değil yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin tüm hisse senetleri,

 

 • Tüm yatırım fonları,

  

 • Bankaların ihraç ettiği menkul kıymetler,

  

 • 6361 sayılı Kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler.

  

 • “Menkul Kıymetler” kalemine 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler ve özel sektörün ihraç ettiği kira sertifikaları da dahil edilecektir.

  

 • “Menkul Kıymetler” kalemi hesaplanırken bu kalem altındaki varlıkların bilanço değeri esas alınacaktır.

  

 • AR’ın pay kısmında yer verilen “TCMB Swap” kalemine aşağıdakiler dahil edilecektir:

   

 • TCMB ile yapılan bankaların Altın verip TL aldığı Swap işlemleri,

  

 • Borsa İstanbul(BIST) FX Swap piyasasında, bankaların döviz verip TL aldığı ve karşı tarafı TCMB olan FX Swap işlemleri,

  

 • TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemleri.

  

 • “TCMB Swap” kalemine, TCMB ile yapılan bankaların Altın verip döviz(FX) aldığı Swap işlemleri dahil edilmeyecektir.

  

 • “TCMB Swap” kaleminin hesaplanmasında Swap işlemleri, işlem tarihi itibariyle değil valör tarihi itibarıyla dikkate alınacaktır.

  

 • TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemleri haricindeki diğer para piyasası işlemleri, hesaplamada rasyonun pay kısmına dahil edilmeyecektir.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40