Teklif Al

Covid-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi


KGK 31 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuru ile Covid-19 salgınının oluşturduğu ekonomik ortamda TFRS 9’un ülkemizde tutarlı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla beklenen kredi zararlarının hesaplanmasına ilişkin yönlendirici açıklamalar yapmıştır.

 

Bu duyuruda öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

 

  • İşletmelerin, COVID-19 salgınına ilişkin özel şartların ve ekonomik tedbirlerin, TFRS 9’daki vadeyi 30 günden fazla aşma ön kabulünün aksinin ispat edilebilmesi için yeterli bir gerekçe teşkil edip etmediğini değerlendirmesi ve bu hususla ilgili muhakemelerini açıklaması beklenmektedir.

 

  

  • Diğer taraftan, COVID-19 salgını nedeniyle işletmelerin, borçlularına sağladığı destekleyici önlemler kapsamında, tüm durum ve şartlar dikkate alınarak yapılan analizin, borçlunun sadece geçici bir likidite sıkıntısı yaşadığını göstermesi halinde kredi riskinde önemli ölçüde bir artışın olmadığı sonucuna varmak mümkündür.

 

  

  • COVID-19 salgınına bağlı mevcut belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin beklenen kredi zararlarına yönelik tahminde bulunurken, uzun vadeli ekonomik görünüme daha fazla ağırlık vermeleri ve alınan ekonomik tedbirleri dikkate almaları önerilmektedir.

 

  

  • Dipnotlar açısından ise COVID-19’un fiili ve potansiyel etkilerine ilişkin ihtiyaca uygun tüm açıklamaların yapılması önem arz etmektedir. Açıklamalar özellikle, kullanıcıların finansal tablolara yansıtılan beklenen kredi zararlarını değerlendirmelerini ve bu zararların tahmininde bulunulan varsayımlar ile muhakemeleri anlamalarını sağlamalıdır.

 

  

KGK’nın duyurusuna ilişkin tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4658/COVID-19-Salgınının-TFRS-9-Uyarınca-Beklenen-Kredi-Zararlarının-Hesaplanmasına-Etkisi

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:89 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40