Teklif Al

Denetçi ücretlerinin açıklanması


Denetim ücretleri

Tüm şirket ve grupların yasal denetim ücretlerini yasal / konsolide mali tablo dipnotlarında açıklaması gerekmektedir. Türk ana şirketlerinin (konsolide hesaplar hazırlamak ve yayınlamakla yükümlü olup olmadıklarına bakılmaksızın), konsolide finansal tablolarda (veya herhangi bir konsolide finansal tablo yayınlanmıyorsa yasal finansal tablolarda) grubun denetim ve denetim dışı ücretlerini açıklaması gerekmektedir.

Alt konsolidasyondan muaf tutulan küçük gruplar ve şirketler, grubun (denetlenen Türk şirketi + Türk ve yabancı iştirakler) denetim ücretlerini yasal mali tablo dipnotlarında açıklamak zorundadır.

Denetim dışı ücretler

Denetim dışı ücretlere ilişkin açıklama gereklilikleri, denetlenen tüm Türk şirketleri ve dolayısıyla gönüllü olarak bir yasal denetçi atayan küçük Türk şirketleri için geçerlidir.

Hesap dönemi boyunca denetçi ve dünya çapındaki ağı tarafından verilen izin verilen denetim dışı hizmetler için ücretlerin niteliği ve miktarı, mali tablo notlarında (yasal veya konsolide) açıklanmalıdır:

Yasal mali tablolar için bu, denetlenen müşteriye hizmet sunarken yasal denetçi veya ağı tarafından alınan denetim dışı ücretleri içerir.

Konsolide mali tablolar için bu ücretler, yasal denetçi ve ağı tarafından sadece denetlenen şirkete değil, aynı zamanda Türk ve yabancı iştiraklerine verilen hizmetler için olanları da içerir.

Konsolide mali tablolarını yayınlamayan Türk ana şirketlerinin, grubun (denetlenen Türk şirketi + Türk ve yabancı iştirakleri) denetim dışı ücretlerini yasal mali tablo dipnotlarında açıklaması gerekmektedir. Bu, alt konsolidasyondan muaf tutulan küçük gruplar ve şirketler için de geçerlidir.

 

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:89 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40