Teklif Al

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - TASLAK


Özet

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nı belirleyen taslak metni kamuoyu görüşüne açmıştır.

Konu

12 Temmuz 2019 itibarıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nı  belirleyen taslak metni kamuoyu görüşüne açmıştır.

Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, KGK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmektedir. Bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmasını teminen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bir işletmenin küçük işletme sayılabilmesi için Avrupa Birliği (AB) Direktifine göre aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlaması gerekmektedir. Küçük işletme ölçütlerini sağlamayan işletmeler mikro işletme olarak değerlendirilecek olup, mikro işletmelerden bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlamayan işletmeler bu düzenleme kapsamında yer almayacaktır.

Aktif toplamı:                       Mikro işletme < 350.000EUR < Küçük işletme < 4.000.000EUR,
Yıllık net satış hasılatı:    Mikro işletme < 700.000EUR < Küçük işletme < 8.000.000EUR,
Çalışan sayısı:                     Mikro işletme  <          10            < Küçük İşletme <          50

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın hazırlanmasında; AB Direktifi, İngiltere’nin mikro işletmeler açısından yürürlükte olan standardı FRS 105 ve ülkemizde daha önceden uygulanmış muhasebe düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı taslak metninin temel özellikleri

  • 22 bölümden ve 105 sayfadan oluşmaktadır.
  • Metin sade bir anlatım diliyle kaleme alınmıştır.
  • Finansal Durum Tablosu ve Kâr veya Zarar Tablosu sunması yeterli olacaktır.
  • BOBİ FRS uygulayan büyük işletmeler için zorunlu, orta boy işletmeler için ihtiyari olan konsolide finansal tablo hazırlama, ertelenmiş vergi hesaplama gibi yükümlüklere bu düzenlemede yer verilmemiştir.
  • Genel itibarıyla maliyet esaslı bir yaklaşım benimsenmiştir.
  • Ekinde finansal tablo formatlarına yer verilmiştir.
  • Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla tutarlıdır.
  • İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esasları yer almaktadır.
  • Vergi esaslı muhasebe anlayışından, bilgi esaslı muhasebe anlayışına geçecek olan küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin alacakları kararlar işletme düzeyinde kaynak dağılımının etkinliğini sağlayacaktır.


Yürürlülük tarihi ve geçiş

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak belirlenen ve bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için, erken uygulanması da mümkün olmakla beraber 01/01/2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulamaya konulması planlanmaktadır.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:50 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40