Teklif Al

Uzaktan çalışma gün sayısının beyannamede gösteriminde hafta sonu/ubgt günlerinin beyanı nasıl olacak?


Uzaktan çalışma gün sayılarının 2021/Mayıs ayı itibariyle beyannamede ayrıca beyan edilme zorunluluğu karşısında, hafta sonu, bayram, resmi tatil, genel tatil gibi günlerin dikkate alınıp alınmayacağı konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla İşbu yayın tanzim edilmiştir.

 

1- Uzaktan çalışma günlerinin bildirimine ilişkin esaslar:

  • Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur.
  • Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir.
  • İş görme ediminin tamamı uzaktan çalışılarak yerine getirilebileceği gibi bir kısmının uzaktan çalışarak bir kısmının da işyerinde çalışarak yerine getirilmesi (hibrit sözleşme) mümkündür.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından herhangi bir farklı uygulama bulunmamaktadır.
  • Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan işçiler bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dâhil edilmeli;
  • İşyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan işçiler bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler bildirilmelidir.

2- Beyanname/aylık bildirgede uzaktan çalışma beyan örnekleri

No

Örnek Soru

Uygulama Önerisi

Prim

Ödeme

Gün

Uzaktan

Çalışma

Gün

1

Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir işçinin, kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek midir?

 

EVET.

Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir işçinin hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilmelidir.

30

30

2

Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir işçinin, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek midir?

 

EVET.

Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir işçinin çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilmelidir.

30

30

3

Ayda 4 gün hafta tatili olan bir işçi her ay 5 iş günü işyerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışma yapmaktadır. İşyerinde çalıştığı günler veya hafta tatili günleri ya da ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilmeli midir?

 

HAYIR.

İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan işçinin yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilmelidir. Buna göre; örnekteki işçinin 4 gün hafta tatili, 5 gün de işyerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olmalıdır.

30

21

4

Ayda 8 gün hafta tatili olan bir işçinin çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını işyerinde çalışarak geçirmesi halinde hafta tatili günleri uzaktan çalışma günlerine dâhil edilecek midir?

 

HAYIR.

İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir işçinin yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilmelidir. Bu örnekte, 8 gün hafta tatili olan işçinin iş günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısının 11 gün olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

30

11

5

Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir işçi çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesi değiştirilmeli midir?

 

HAYIR.

Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin, araç-gereç/belge teslimi için işyerine uğrama gibi) durumlar işçinin esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğunda yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamaktadır.

Uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınmalıdır.

 

30

30


Saygılarımızla.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40