Başkanın Mesajı


Dünyadaki köklü değişiklikler, müşterilerimizin yalnızca güven kazanmak ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek arasında erdemli bir döngü oluşturarak başarılı olabileceği anlamına gelir. Eşsiz yetenek kombinasyonumuzu bir araya getirerek, hissedarları, paydaşları ve daha geniş toplum için değerler ortaya sunarak bunu yapmalarına yardımcı olabiliriz.

Bugün ve yarın için güven inşa etmek .

Güven hiç bu kadar önemli olmamıştı. Kuruluşunuzu, çalışanlarınızı, müşterilerinizi, paydaşlarınızı ve dünyayı birbirine bağlayan bağlantıdır. Güvenin raftan satın alabileceğiniz bir şey olmadığını biliyoruz. Bu, her etkileşimde, her deneyimde ve her ilişkide kazandığınız bir şeydir.

Fark yaratan sürdürülebilir sonuçlar sunmak .

Bugün dünyamızda hiçbir şey basit değil. Eskiden mantıklı olan yol gösterici ilkeler değişti, fırsatlar ve zorluklar artık göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Oyunun kuralları artık bariz olmadığında, siz, çalışanlarınız, paydaşlarınız, yaşadığınız ve çalıştığınız topluluklar için değer yaratmaya devam eden sonuçlar sunmak için bugünün ötesini görmeniz gerekir.

Gerçek ihtiyaçlarını çözmek için becerilerini teknolojiyle birleştiren güçlendirilmiş ekipler .

Yeni Denklem, insan odaklı ve teknoloji destekli bir gelecek. Bizim için insanlar ve teknoloji el ele çalışır. Değer zincirinde güven oluştururken daha hızlı, daha akıllı ve daha iyi sonuçlar sağlamak, insanların üretkenliği ile teknolojinin nasıl birleştiği ile ilgilidir.

Sürdürülebilir sonuçlar sağlayan ve güven oluşturan çözümleri ortaya çıkarmak için sorunlara yeni açılardan bakmak .

Günümüzün zorlukları karmaşıktır ve beklenenden daha fazlasını gerektirir. Beklenmedik beceri, deneyim ve teknoloji kombinasyonlarını bir araya getirerek yarını şekillendirmenize yardımcı olabiliriz.

Sonuç olarak, sürdürülebilir sonuçlar sağlamak ve güven inşa etmek için insan zekasını, deneyimini ve teknolojik yeniliği birleştiren bir çözümleyici şirket olmak yolunda hızlıca ilerlemekteyiz.

 

 

 

Erkan EREN,

Başkan – Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi / SFAI

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.